Al-Ghaashiya

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) A venit la tine spusa despre cea care nvăluie?

(2) În Ziua aceea, chipuri care se umilesc,

(3) care se trudesc şi se sleiesc,

(4) vor fi aruncate ntr-un foc dogoritor.

(5) Se vor adăpa la un izvor clocotit

(6) şi vor avea drept ospăţ mărăcini

(7) care nici nu-i vor ngrăşa, nsă nici foamea nu le-o va astmpăra.

(8) În Ziua aceea, chipuri voioase,

(9) de zelul lor mulţumite,

(10) vor fi ntr-o Grădină naltă

(11) unde nu vor auzi nici o vorbă deşartă.

(12) Acolo va fi un izvor curgător;

(13) paturi nălţate,

(14) pocale aranjate,

(15) perne rnduite,

(16) covoare aşternute.

(17) Oare ei nu privesc la cămile cum au fost create?

(18) Şi nici la cer cum a fost ridicat?

(19) Şi nici la munţi cum au fost nălţaţi?

(20) Şi nici la pămnt cum a fost ntins?

(21) Adu-le aminte, căci asupra ta stă aducerea aminte,

(22) nsă asupra lor nu ai nici o putere.

(23) Celui care ntoarce spatele şi tăgăduieşte,

(24) Dumnezeu i va da osnda cea mare.

(25) La Noi este ntoarcerea lor,

(26) şi asupra Noastră stă judecata lor.