An-Naas

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Spune: “Izbăvire caut la Domnul oamenilor,

(2) Regele oamenilor,

(3) Dumnezeul oamenilor,

(4) de răul şoptitorului-furişătorului,

(5) cel care şopteşte răul în inimile oamenilor,

(6) fie el dintre ginni ori dintre oameni!”