Al-Aadiyaat

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Pe cei ce galopează sforăitori,

(2) cei ce scapără scntei,

(3) cei ce se năpustesc odată cu zorii,

(4) cei ce strnesc colbul,

(5) cei ce pătrund n mijlocul gloatei!

(6) Da, omul este nerecunoscător faţă de Domnul său:

(7) Şi el nsuşi mărturiseşte aceasta,

(8) nsă aprigă-i este dragostea pentru bunul lumesc.

(9) Nu ştie el oare că atunci cnd mormintele-şi vor arunca afară lăuntrurile,

(10) iar ceea ce este n piepturi va fi scos la iveală,

(11) n Ziua aceea, Domnul lor, va avea deplina lor ştiinţă?