După māhnire, El face să pogoare asupra voastră tihna, un somn va īnvălui o parte dintre voi, pe cānd o altă parte va rămāne cuprinsă de nelinişte, īnchipuindu-şi despre Dumnezeu neadevăruri— īnchipuiri născute din neştiinţă. Ei spun: “Ce ne priveşte pe noi această poruncă?” Spune: “Această Poruncă este de la Dumnezeu īntru totul.” Ei ascund īn sufletele lor ceea ce nu īţi arată. Ei spun: “Dacă ar fi fost după noi, ai noştri nu ar fi fost ucişi aici.” Spune-le: “Chiar de aţi fi rămas la casele voastre, celor care le-a fost scris să moară, ar fi murit şi īn aşternuturile lor, căci Dumnezeu pune la īncercare ceea ce se află īn piepturile voastre şi vă curăţă inimile.” Dumnezeu este Ştiutor-al-lăuntrului-piepturilor. (154) Dintre voi, unii s-au īntors īn ziua cānd cele două tabere s-au īntālnit, căci Diavolul i-a făcut de ruşine ca răsplată a ceeea ce au săvārşit. Dumnezeu i-a iertat īnsă, căci Dumnezeu este Iertător, Blānd. (155) O, voi cei ce credeţi! Nu fiţi asemenea celor care tăgăduiesc, care spun despre fraţii lor ce au străbătut pămāntul şi au luptat: “Ei nu ar fi murit, nu ar fi fost ucişi, dacă ar fi rămas cu noi.” Dumnezeu să le arunce deznădejdea īn inimi! Dumnezeu este Cel ce dăruieşte viaţa şi moartea. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi. (156) Dacă sunteţi ucişi pe calea lui Dumnezeu ori dacă muriţi, iertarea şi milostivenia lui Dumnezeu sunt mai bune decāt ceea ce ei adună. (157)