Cum de mai tăgăduiţi, de vreme ce semnele lui Dumnezeu vă sunt citite, iar trimisul Său este printre voi? Cel care, cu tărie, se leagă de Dumnezeu va fi călăuzit pe Dreaptă Cale. (101) O, voi cei ce credeţi! Temeţi-vă de Dumnezeu cu teama ce I se cade. Să nu muriţi dect supuşi Lui fiind. (102) Legaţi-vă toţi cu tărie de legămntul lui Dumnezeu! Nu mpărţiţi! Amintiţi-vă de harul lui Dumnezeu asupra voastră! Cnd eraţi vrăjmaşi, El v-a unit inimile şi v-aţi făcut, prin harul Lui, fraţi. Eraţi pe buza unei prăpastii de foc, iar El v-a izbăvit de ea. Aşa lămureşte vouă Dumnezeu semnele Sale. Poate vă veţi lăsa călăuziţi! (103) Poate va ieşi din voi o adunare care i va chema pe oameni la bine şi le va porunci cuviinţa şi i va opri pe ei de la urciune: aceştia vor fi cei fericiţi! (104) Nu fiţi ca cei care se dezbină şi se nvrăjbesc după ce le-au venit dovezile vădite. Aceştia, de o osndă cumplită, vor avea parte (105) n Ziua cnd unele chipuri se vor lumina, iar altele se vor ntuneca. Li se va spune celor cu chipuri ntunecate: Aţi tăgăduit după ce aţi crezut? Gustaţi osnda a ceea ce aţi tăgăduit! (106) Cei cu chipurile luminate vor fi cuprinşi n milostivenia lui Dumnezeu, unde vor veşnici. (107) Acestea sunt semnele lui Dumnezeu pe care ţi le citim ntru Adevăr. Dumnezeu nu voieşte nedreptăţirea lumilor. (108)