grădini şi podgorii, (31) fete cu sânul împlinit, lor însoţitoare, (32) pocale ce se revarsă. (33) Nu vor auzi acolo deşertăciuni ori minciuni. (34) Aceasta este răsplata de la Domnul tău, un dar bine socotit, (35) de la Domnul cerurilor şi al pământului şi a ceea ce este între ele; al Milostivului ce nimănui nu-i este dat să-i vorbească. (36) În Ziua când Duhul şi îngerii vor sta aşezaţi în rând nu vor vorbi decât cei cărora Milostivul le va îngădui şi vor spune doar ceea ce se cuvine. (37) Ziua aceea este Adevărul. Cel care vrea, va afla la Domnul său liman. (38) Noi v-am prevenit pe voi asupra apropiatei osânde din Ziua în care omul se va uita la ceea ce au făptuit mâinile sale şi când tăgăduitorul va zice: “Ce bine era de-aş fi fost ţărână!” (39) Pe cei ce smulg cu tărie! (40)

 

An-Naazi'aat

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Pe cei ce trag cu gingăşie! (1) Pe cei ce înalţă cu uşurinţă! (2) Pe cei ce o iau înainte! (3) Pe cei ce mânuiesc totul! (4) În Ziua când cutremurul va cutremura (5) şi altul asemenea îi va urma, (6) în Ziua aceea, inimile se vor îngrozi (7) şi privirile se vor smeri. (8) Oamenii vor spune: “Vom fi iarăşi ce-am fost, noi, cei din groapă, (9) când putrede oase vom fi fiind?” (10) Vor spune: “Aceasta este o păgubitoare întoarcere!” (11) Un singur răcnet (12) şi iată-i pe faţa pământului! (13) A venit la voi spusa lui Moise? (14) Domnul său l-a chemat în valea sfântă Tova: (15)