Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele! (28) Noi le-am trimis un singur Strigăt şi s-au făcut asemenea nuielelor uscate pe care le aruncă îngrăditorul. (29) Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care să-şi amintească? (30) Poporul lui Lot a socotit prevenirile minciuni. (31) Noi am dezlănţuit o furtună de pietre împotriva lor, în afară de casa lui Lot pe care am mântuit-o în zori (32) ca o binefacere de la Noi, căci aşa îi răsplătim pe cei mulţumitori. (33) Noe îi prevenise de tăria Noastră, însă ei au trecut peste aceste preveniri ale sale. (34) Ei i-au vrut oaspeţii săi de la el, însă Noi le-am lovit ochii cu orbire. “Gustaţi osânda Mea şi prevenirile Mele!” (35) Mâine în zori o osândă hotărâtă îi aşteaptă! (36) “Gustaţi osânda Mea şi prevenirile Mele!” (37) Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care să-şi amintească? (38) Prevenirile au ajuns şi la oamenii lui Faraon, (39) însă ei au socotit semnele Noastre minciuni. Atunci i-am luat cum ia un puternic, tare! (40) Tăgăduitorii voştri sunt mai buni decât aceia? Ori poate aveţi vreo mântuire în condici? (41) Ei vor spune: “Sântem o mulţime biruitoare!” (42) Această mulţime va fi înfrântă însă, iar ei vor întoarce spatele. (43) Va veni însă Ceasul când iarăşi se vor întâlni, ceasul cel prea dureros şi prea amarnic. (44) Nelegiuiţii sunt în rătăcire şi nebunie. (45) În Ziua când vor fi târâţi cu faţa în jos în Foc, li se va spune: “Gustaţi mângâierea Focului mistuitor!” (46) Noi am creat totul cu măsură. (47) Porunca Noastră este un singur cuvânt iute precum clipitul ochilor. (48) Noi i-am dat pierzaniei pe părtaşii voştri. Mai este cineva care să-şi amintească? (49)