Fussilat

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Este o pogorâre de la Milosul, Milostivul. (1) O Carte cu versete lămurite, un Coran arab pentru un popor care ştie, (2) drept binevestitor şi predicator, însă cei mai mulţi întorc spatele şi nu ascultă. (3) Ei spun: “Inimile noastre sunt zăvorâte la ceea ce tu ne chemi, iar urechile noastre sunt lovite de surzenie. Un văl se află între noi şi tine. Lucrează, căci şi noi lucrăm.” (4) Spune: “Eu sunt un om asemena vouă, şi mie mi s-a dezvăluit că Dumnezeul vostru este Dumnezeu, Unul. Mergeţi drept către El şi cereţi-I iertare!” Vai celor care Îi alătură alţi dumnezei, (5) vai celor care nu dau dania, tăgăduind Viaţa de Apoi! (6) Cei care cred şi săvârşesc fapte bune vor avea o răsplată necurmată. (7) Spune: “Cum Îl tăgăduiţi pe Cel ce a creat pământul în două zile? Cum Îi faceţi Lui semeni? Acesta este Domnul lumilor!” (8) El a făcut munţii semeţi deasupra lui. El l-a binecuvântat. El a rânduit hrana în patru zile pentru cei care cer, deopotrivă. (9) El s-a întors către cer — care nu era decât fum — şi către pământ, spunându-le: “Veniţi amândouă de vreţi ori de nu vreţi!” Ele spuseră: “Venim, Ţie supunându-ne!” (10) El a desăvârşit şapte ceruri în două zile şi a dezvăluit fiecărui cer porunca Sa. Noi am împodobit apoi cerul cel mai apropiat cu lumini şi pază. Aceasta este sortirea Puternicului, Ştiutorului. (11)