Cei care au fost umiliţi, vor spune celor care au fost îngâmfaţi: “Aceasta este vicleşugul nopţilor şi al zilelor când ne porunceaţi să-L tăgăduim pe Dumnezeu şi să-I facem semeni.” Ei îşi vor tăinui remuşcarea când vor vedea osânda şi când le vom pune juguri pe grumazurile lor de tăgăduitori. Nu sunt răsplătiţi decât pentru ceea ce au făcut! (32) Niciodată nu am trimis un predicator într-o cetate, fără ca îndestulaţii ei să spună: “Noi nu credem în aceea cu care ai fost trimis!” (33) Şi adauge: “Noi avem din belşug averi şi copii, aşa că nu vom fi osândiţi.” (34) Spune: “Domnul meu înzestrează cu prisosinţă şi cu măsură pe cine voieşte, însă cei mai mulţi oameni nu ştiu.” (35) Nici averile şi nici copiii voştri nu vor apropia de Noi, afară de cei care cred şi săvârşesc fapte bune şi care vor primi răsplată îndoită pentru ceea ce au făcut. Ei vor trăi în tihnă în Încăperile Raiului, (36) pe când cei care s-au trudit slăbească semnele Noastre vor fi aduşi la osândă. (37) Spune “Domnul meu înzestrează cu prisosinţă şi cu măsură pe cine voieşte dintre robii Săi. El va înapoia tot ceea ce voi daţi milostenie. El este prea-bunul Înzestrător. (38) El va spune îngerilor în Ziua când îi va aduna pe toţi: “Vouă vi se închinau aceştia?” (39)