Saba

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

El cunoaşte ceea ce intră n pămnt şi ceea ce iese din el, ceea ce se pogoară din cer şi ceea ce se nalţă la el. El este Milostivul, Iertătorul. (1) Cei care tăgăduiesc spun: Nu ne va veni Ceasul. Spune: Ba nu, pe Domnul meu, Ceasul vă va veni curnd! El cunoaşte Taina şi nici măcar un fir de praf nu-i scapă, fie din ceruri, fie de pe pămnt. Nimic nu este nici prea mic şi nici prea mare ca să nu fie scris n Cartea cea desluşită (2) nct cei care cred şi săvrşesc fapte bune vor fi răsplătiţi. Aceştia vor afla iertare şi nzestrare mbelşugată. (3) Cei care trudesc să slăbească semnele Noastre, aceia vor avea parte de osndă de chin dureros! (4) Cei cărora le-a fost dată ştiinţa văd că ceea ce a fost pogort asupra ta de la Domnul tău este Adevărul ce călăuzeşte pe calea Puternicului, Lăudatului. (5) Cei care tăgăduiesc spun: Să vă arătăm un bărbat care vă dă de ştire că după ce veţi fi făcuţi fărme, veţi avea iarăşi o nouă făptură? (6) Oare a născocit o minciună despre Dumnezeu, ori a intrat vreun ginn n el? Ba nu!... Cei care nu cred n Viaţa de Apoi, vor avea osnda şi rătăcirea cea adncă. (7)