O, voi, femei ale Profetului! Voi nu sunteţi asemenea nici unei alte femei! Dacă sunteţi temătoare, nu njosiţi la vorbă ca cel care are boala de a vă rvni n inimă. Spuneţi vorbe cuviincioase! (31) Staţi n casele voastre şi nu mai mpopoţonaţi ca n vremurile dinti ale Necunoaşterii. Săvrşiţi-vă rugăciunea, daţi milostenie, daţi ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său. O, oameni ai Casei! Dumnezeu vrea numai să ndepărteze de la voi spurcăciunea şi să vă dea curăţenie. (32) Amintiţi-vă de ceea ce s-a recitat n casele voastre din versetele lui Dumnezeu şi din nţelepciune. Dumnezeu este Grijuliu, Cunoscător. (33) Supuşilor şi supuselor, credincioşilor şi credincioaselor, pioşiilor pioaselor, sincerilor şi sincerelor, răbdătorilor şi răbdătoarelor, smeriţilor şi smeritelor, binefăcătorilor şi binefăcătoarelor, postitorilor şi postitoarelor, păzitorilor ruşinii şi păzitoarelor, pomenitorilor lui Dumnezeu şi pomenitoarelor, lor Dumnezeu le-a pregătit iertare şi mare răsplată. (34) Cnd Dumnezeu şi trimisul Său s-au hotărt asupra unui lucru, nu se cade nici unui credincios, şi nici unei credincioase stăruie n alegerea acelui lucru. Cel care nu dă ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său se va rătăci n chip vădit. (35)