Aceasta pentru că Dumnezeu este Adevărul, iar ceea ce voi chemaţi, n afară de El, este deşărtăciune. Dumnezeu este Înaltul, Marele! (29) Nu vedeţi cum corabia pluteşte pe mare prin harul lui Dumnezeu ca vă arate din semnele Sale. Întru acestea sunt semne pentru orice răbdător, mulţumitor. (30) Cnd un val asemenea ntunecimilor i acoperă, oamenii l cheamă pe Dumnezeu curaţi Lui n credinţă După ce i mntuie Dumnezeu ducndu-i pe uscat, unii vor fi chibzuiţi, nsă numai schimbătorul nemulţumitor se va lepăda de semnele Noastre. (31) O, voi oameni! Temeţi-vă de Domnul vostru! Să vă fie frică de Ziua cnd un tată nu va putea face nimic pentru fiul său, şi nici fiul pentru tatăl său. Făgăduiala lui Dumnezeu este Adevăr! Viaţa de Acum să nu vă amăgească şi nici amăgitorul să nu vă amăgească asupra lui Dumnezeu. (32) Numai Dumnezeu are ştiinţa Ceasului. El trimite ploaia. El ştie ceea ce este n pntecele mamelor. Nimeni nu ştie ce va agonisi mine, nimeni nu ştie pe ce pămnt va muri. Dumnezeu este Ştiutor, Cunoscător! (33) Alif. Lam. Mim. (34)