@354

Cei care nu şi află pereche, rămnă curaţi pnă ce Dumnezeu i va mbogăţi prin harul Său. Celor dintre cei stăpniţi de dreapta voastră care cer carte (de slobozire) scrieţi-le-o, dacă aflaţi n ei vreun bine şi daţi-le din averea ce v-a dat-o Dumnezeu. Să nu le siliţi pe servitoarele voastre tinere la preacurvie ca să agonisiţi bunuri n Viaţa de Acum, atunci cnd ele ar vrea să rămnă cinstite. Dacă cineva le sileşte, atunci Dumnezeu, după ce au fost silite, este Iertător, Milostiv. (32) Am pogort asupra voastră semne ca dovezi vădite şi ca pildă de la cei care au fost naintea voastră şi ca predică pentru cei temători. (33) Dumnezeu este lumina cerurilor şi a pămntului! Lumina Sa este asemnea unei firide unde se află o lampă. Lampa se află ntr-o sticlă, iar sticla este asemenea unei stele strălucitoare. Ea este aprinsă de la un copac binecuvntat: măslinul care nu este nici de la Răsărit şi nici de la Asfinţit şi al cărui ulei aproape că luminează fără ca focul să-l atingă. Lumină asupra luminii! Dumnezeu călăuzeşte către lumina Sa pe cine voieşte. Dumnezeu dă oamenilor pilde. Dumnezeu este Atotcunoscător. (34) (Lampa este) n casele ce Dumnezeu a ngăduit să fie nălţate şi numele Său să fie amintit n ele, şi n ele Îl preamăresc, n zori şi n amurg, (35) bărbaţi pe care nici un negoţ şi nici o vnzare nu i abate de la amintirea lui Dumnezeu, săvrşirea rugăciunii şi datul milosteniei. Ei se tem de Ziua cnd inimile şi privirile vor fi răsturnate (36)