Celor care tăgăduiesc, celor care ndepărtează oamenii de la calea lui Dumnezeu şi de la Moscheea sfntă pe care am făcut-o oamenilor, fie el stătător locului, fie el umblător cu cortul, celui ce vrea s-o pngărească cu nelegiuirea, le vom da să guste o dureroasă osndă. (24) Noi i-am hotărt lui Abraham locul pentru Casă: Nu-Mi alătura pe nimeni! Curăţă-Mi Casa pentru cei care dau ocol, pentru cei care stau n picioare, pentru cei care ngenunche şi pentru cei care se prosternează. (25) Cheamă-i pe oameni la pelerinaj. Ei vor veni la tine, pe jos ori pe cămile felurite din orice adncă văgăună, (26) ca să mărturisească binefacerile ce le-au fost dăruite, ca să amintească numele lui Dumnezeu n zilele hotărte. Şi din dobitoacele ce v-au fost dăruite mncaţi voi şi hrăniţi-l şi pe năpăstuitul sărac! (27) pună capăt opreliştilor să mplinească cele cerute, să dea ocol Casei celei Vechi. (28) Aşa să faceţi! Cine preamăreşte ceea ce Dumnezeu a oprit are un bine la Domnul vostru. Dobitoacele din turme sunt ngăduite, afară de cele ce v-au fost oprite. Feriţi-vă de ntinăciunea idolilor, feriţi-vă de vorba strmbă. (29) Ca drept credincioşi faţă de Dumnezeu nu-I alăturaţi pe nimeni. Cel care-I alătură ceva lui Dumnezeu este ca şi cum ar pica din cer, apoi o pasăre l răpeşte ori vntul l prăvale ntr-un loc prăpăstios. (30)