Groaza cea mare nu-i va m‚hni şi Óngerii le vor ieşi Ón Ónt‚mpinare: ďAceasta este Ziua voastră care v-a fost făgăduită, (102) Ziua c‚nd vom Ómpături cerul aşa cum Ómpătureşti un sul pe care se scrie.Ē Aşa cum am dat la iveală făptura dint‚i aşa o vom duce Ónapoi. Este o făgăduială pe care o facem, o făgăduială pe care o vom Ómplini. (103) Noi am scris Psalmii Óntru amintire: ďRobii Mei cei drepţi vor moşteni păm‚ntul.Ē (104) Întru aceasta este o Ónştiinţare pentru poporul Ónchinător. (105) Noi te-am trimis numai ca o milostivenie pentru lumi. (106) Spune: ďMi s-a dezvăluit că Dumnezeul vostru este Dumnezeu, Unul. Îi sunteţi Lui supuşi? (107) Spune-le, dacă ei Óntorc spatele: ďEu v-am strigat tuturor deopotrivă, Ónsă nu ştiu dacă ceea ce vi s-a făgăduit este aproape ori departe. (108) Dumnezeu ştie ceea ce este rostit tare şi ştie ceea ce ascundeţi. (109) Eu nu ştiu! Aceasta v-ar putea fi vouă ispită şi bucurie vremelnică!Ē (110) Spune: ďDomnul meu! Judecă Óntru Adevăr! Domnul nostru este Milostivul căruia i se cere ajutorul Ómpotriva a ceea ce născociţi.Ē (111) Voi, oameni! Temeţi-vă de Domnul vostru! Cutremurul Ceasului va fi un lucru groaznic! (112)