Eu sunt Dumnezeu! Nu este dumnezeu afară de Mine. Mie nchină-te! Săvrşeşte-ţi rugăciunea ntru amintirea Mea! (13) Ceasul vine de-abia l mai ascund ca fiece suflet fie răsplătit pentru ceea ce s-a străduit. (14) Să nu te abată cel care nu crede şi-şi urmează poftele sale, căci astfel vei pieri. (15) Ce este acela din mna ta dreaptă, Moise? (16) El spuse: Este toiagul pe care mă sprijin şi cu care scutur frunze oilor mele, şi-i mai dau şi alte ntrebuinţări. (17) Dumnezeu spuse: Aruncă-l Moise! (18) El l aruncă şi iată-l un şarpe iute trtor. (19) Dumnezeu spuse: Prinde-l! Să nu-ţi fie frică, căci l vom ntoarce la nfăţişarea lui dinti. (20) Pune-ţi mna la subţioară, o vei scoate albă, fără beteşug. Acesta este un alt semn (21) ca să-ţi arătăm din semnele Noastre mari. (22) Du-te la Faraon, căci este un ticălos! (23) Moise spuse: Domnul meu! Lărgeşte-mi pieptul! (24) Înlesneşte-mi sarcina, (25) dezleagă-mi nodul limbii (26) ca ei să nţeleagă spusa mea. (27) Dă-mi un sfetnic dintrei ai mei, (28) pe Aaron, fratele meu! (29) Întăreşte-mi cu el spatele, (30) alătură-l sarcinii mele (31) ca să Te preamărim mult, (32) ca să Te amintim mult. (33) Tu eşti Cel ce ne vede! (34) Dumnezeu spuse: O, Moise! Ruga ţi s-a mplinit. (35) Noi ţi-am arătat bunăvoiţă şi altă dată, (36) cnd i-am dezvăluit mamei tale ceea ce i-am dezvăluit: (37)