Al-Israa

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Noi i-am dăruit lui Moise Cartea drept călăuzire fiilor lui Israel: Nu-ţi lua apărător afară de Mine! (1) Voi, urmaşi ai celor care i-am purtat cu Noe! el a fost un rob mulţumitor. (2) Noi am hotărt n Carte fiilor lui Israel: Voi veţi semăna stricăciunea de două ori pe pămnt, şi cu mare trufie vă veţi purta. (3) Cnd prima din aceste două făgăduieli a venit, Noi v-am trimis vouă robi de-ai noştri dăruiţi cu o mare putere şi ei vor cerceta lăuntrul caselor. Atunci făgăduiala se va mplini! (4) Apoi ncă o dată v-am dat puterea asupra lor. V-am nmulţit averile şi pruncii şi am făcut din voi un popor numeros. (5) Dacă faceţi un bine, vouă nşivă vi-l faceţi, iar dacă faceţi un rău, vouă nşivă vi-l faceţi. Cnd făgăduiala Vieţii de Apoi se va mplini, vor veni să vă posomorască chipurile şi să intre n moschee aşa cum au mai intrat şi prima oară ca să sfărme ceea ce au cucerit. (6) Poate Domnul vostru vă va milui, nsă dacă ncepeţi iarăşi şi Noi vom ncepe. Noi am rnduit Gheena temniţă tăgăduitorilor. (7)