De aceea am scris fiilor lui Israel: “Cel care a ucis un om care nu a ucis niciodată, care nu a semănat stricăciune pe pămānt, este socotit ca şi cum ar fi ucis īntreaga omenire, iar cel care a salvat un singur om este socotit ca şi cum ar fi salvat īntreaga omenire.” Deşi trimişii Noştri au venit la ei cu dovezi vădite, mulţi dintre ei au fost apoi necumpătaţi pe pămānt. (32) Aceasta va fi răsplata celor care duc război īmpotriva lui Dumnezeu şi a trimisului Său, precum şi răsplata celor care seamănă stricăciunea pe pămānt: toţi vor fi ucişi ori răstigniţi, ori li se vor tăia māna şi piciorul īn curmeziş ori vor fi alungaţi din ţară. Aceasta va fi soarta lor: īn Viaţa de Acum au ruşinea şi īn Viaţa de Apoi, de o osāndă cumplită, vor avea parte, (33) afară de cei care se vor căi īnainte de a cădea sub stăpānirea voastră. Să ştiţi că Dumnezeu este Iertător, Milostiv. (34) O, voi cei ce credeţi! Temeţi-vă de Dumnezeu! Căutaţi calea către El! Luptaţi pentru calea Sa! Poate veţi fi fericiţi! (35) Dacă cei care tăgăduiesc ar avea totul de pe pămānt şi īncă pe atāt şi l-ar da ca răscumpărare ca scape de osānda din Ziua Învierii, nimic nu va fi primit de la ei, ci, de o osāndă dureroasă, vor avea parte. (36)